indisk dating uk gratis Overdragelse av rettigheter til statens mineraler

senior christian dating nettsiden Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35. Overdragelse av mer enn 50 % av aksjene i et selskap, som innehar rettigheter til statens mineraler, likestilles med overdragelse av rettigheten i seg selv.

myford dreiebenk dating Begrensningen mot å ha mer enn en rettighet til ett og samme område, gjelder tilsvarende for overdragelse av rettigheter.  Det vil si at en som allerede har en rettighet i et område, ikke kan kjøpe seg en annen rettighet i samme område.

matchmaking servere cs gå ned En overdragelse av en undersøkelsesretter eller en utvinningsretter skal godkjennes av DMF. Søknad om overdragelsen skal oversendes DMF uten ugrunnet opphold, etter at avtale om overdragelse er inngått.