hvordan kan jeg hekte en ethernet-svitsj Årleg rapportering - arbeidsplikt

For kvart utmål må det i løpet av ein femårsperiode utførast 1500 dagsverk.

matchmaking av fødselsdato Når arbeidsplikta trer inn, må utmålshavaren rapportere årleg til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard om kor mange dagsverk som er utførte i utmålet frå 1. oktober det eine året til 30. september det neste.

online dating nettsteder fitness Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard kontrollerer og protokollfører oppfølging av arbeidsplikt i utmål.

dating samtale nettsteder Etter søknad frå utmålshavaren kan Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard gi innstilling til Nærings- og fiskeridepartementet i saker om dispensasjon frå arbeidsplikta.