panama city beach spring break hekte Mineralnæringen

Mineralnæringen omfatter virksomheter som leter, tar ut og bearbeider mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser.

london matchmaking nettsteder Mineraler er bestanddeler i produkter som mennesker i et moderne samfunn er avhengige av. Mobiltelefoner, fasadebelegning, maling, veier, sement, betong og papir er bare noen eksempler. I gjennomsnitt forbruker hver person i Norge ca 13 tonn norske mineralske råstoffer per år.

thunder bay vann oppkobling Med variert geologi har Norge stort potensiale for mineralproduksjon. Mineralnæringen er en betydelig industri og bidrar til stor verdiskaping med store ringvirkninger i distriktene. Alle norske kommuner har et eller flere uttak. Totalt omsetter norsk mineralnæring nær 100 millioner tonn mineralske råstoffer (ca 13 milliarder kroner pr år) og 50-60 % av omsetningen utgjør eksport.

gratis avatar dating online spill Mineralske ressurser er ikke-fornybare og må derfor forvaltes på en bærekraftig måte.

dating av rase I samarbeid med NGU utgir DMF en årlig mineralstatistikk "Mineralressurser i Norge", hvor det presenteres mer informasjon og faktatall om mineralnæringen i Norge. Statistikken er basert på bedriftenes egne produksjons- og salgstall, ved årlig driftsrapportering til DMF.