jake t austin dating historie Forlengelse - undersøkelsesrett

samantha steele dating trakk stubbs Undersøkelsesretten til statens mineraler opphører når syv år er gått fra den dagen søknaden ble innvilget. Dersom flere har undersøkelsesrett i samme område, løper fristen på syv år først fra den dagen undersøkeren fikk best prioritet i undersøkelsesområdet.

kunne avsøking dating feil graviditet Undersøkelsesretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven datingtips vanskelig å få.

Søknaden skal inneholde

  • dating en helikopterpilot Informasjon om søker og rettighetsområdet

  • online dating tips møtet i person Informasjon om ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å forlenge undersøkelsesretten