søster koner online dating Bergteknisk ansvarlig - søknad

kylie jenner tyga dating på nytt Når bergteknisk ansvarlig ikke oppfyller de krav til utdanning som stilles for uttaket, må det sendes søknad om godkjenning til DMF.

thai dating på nettet gratis En godkjenning kan kun gis for bestemte uttak, og ikke som en generell autorisasjon.

Søknad skal inneholde

  • joomla dating områdetema Informasjon om uttaket, blant annet driver, uttaksnavn, kommune, årlig uttaksvolum, beskrivelse av forekomst

  • dating en italiensk kanadiske mann Informasjon om bergteknisk ansvarlig, blant annet navn, kontaktinfo, opplysninger/dokumentasjon på utdanning, praktisk erfaring (CV, dokumentasjon etc)

  • funny bilder av online dating Ved innleie, bekreftelse på avtale mellom driver og bergteknisk ansvarlig

  • hvordan vite om du dating feil person Hvis aktuelt, dokumentasjon på at virksomheten har tilgang til ekstern kompetanse på bestemte områder (kopi av avtale)